By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Specialist NATO, tidsbegränsad anställning

Stockholm

 • Organization: FBA - Folke Bernadotte Academy
 • Location: Stockholm
 • Grade: Mid level - Mid - Only open for Swedish residents and/or nationals
 • Occupational Groups:
 • Closing Date: 2024-02-05

Specialist NATO, tidsbegränsad anställning

 • Ref: 24-00063
 • Stockholm
 • Sista ansökningsdag: 2024-02-05

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Sverige närmar sig Natomedlemskapet. FBA ska stödja Regeringskansliet i arbetet med att utarbeta policyförslag och initiativ inom Nato samt stödja Regeringskansliet i genomförandet av Sveriges åtaganden som Natomedlem. FBA söker nu en till två specialister som ska bidra till arbetet med att utveckla FBA:s arbete gentemot Nato, placerad på EU-enheten vid FBA:s avdelning för multilaterala partnerskap. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla FBA:s bidrag till svenska åtaganden och agerande inom Nato rörande områdena konfliktförebyggande och krishantering samt säkerhetssamarbete. Arbetet kommer bland annat riktas mot Natos samarbete med och stöd till partnerländer, samt Natos relationer med tredje land. Du kommer att upprätthålla relationer och kontakter med relevanta strategiska Nato-företrädare. I ett första skede kommer en aktörs- och kontextanalys samt kartläggning av FBA:s möjliga bidrag att genomföras. Detta arbete kommer att ligga till grund för FBA:s inriktning gentemot Nato. Arbetsuppgifter inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik kan också förekomma. Arbetet rymmer såväl snabba leveranser som omfattande processer. Du förväntas bidra till att utveckla verksamheten utifrån din seniora erfarenhet och expertis. Arbetsformerna kan innebära rådgivning, utredning, metodutveckling och/eller analysarbete av varierande karaktär samt implementering av verksamhet. Du kan komma att representera myndigheten i nationella såväl som internationella forum. Din operativa kompetens kommer få stor betydelse i den kunskapshöjande verksamhet du genomför, riktad mot såväl relevanta delar av myndigheten liksom Nato och dess strategiska partners. Det kan exempelvis röra sig om frågor om att stärka civil kontroll och demokratisk styrning av säkerhetssektorn, hybrida och asymmetriska hot, kvinnor, fred och säkerhetsagendan (WPS) samt policyutveckling rörande mänsklig säkerhet, klimatsäkerhet och unga, fred och säkerhetsagendan (YPS). Du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp aktiviteter som genomförs på avdelningen för multilaterala partnerskap.

Din profil

Kvalifikationer

 • En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom exempelvis statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Minst fem års erfarenhet av internationellt arbete och/eller säkerhetspolitik
 • Arbetslivserfarenhet kopplat till Nato och/eller EU
 • God kunskap om EU:s gemensamma säkerhets och försvarspolitik (CSDP)
 • God erfarenhet av policy- och analysarbete samt rapportskrivning
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • God förmåga i annat europeiskt språk, exempelvis spanska, franska eller tyska.
 • Erfarenhet av att samverka med aktörer inom fredsfrämjandearbetet
 • Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Utrikesdepartementet eller annan aktör inom säkerhetssektorn
 • God kunskap om Nato
 • God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.

Hos oss tillför du din unika kompetens samtidigt som du visar prestigelöshet, lyhördhet och ödmjukhet för andra perspektiv och lösningar. Du är frikostig med att dela med dig av egna specialistkunskaper och tankar, utan att det hämmar det gemensamma arbetet och dina kollegors förutsättning att komma till tals. Du har mycket god samarbetsförmåga och är bra på att skapa relationer och bygga förtroende. Du har också mycket god analytisk förmåga samt förmåga att ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du har vidare förmåga att tänka kritiskt och synliggöra alternativa vägar framåt, för att bidra till ständiga förbättringar och innovation. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Detta innefattar bland annat förmåga att se hur detaljer bidrar till helheten och utifrån detta vara noggrann och arbeta systematiskt. Du sätter upp och håller deadlines. Du har vidare en språklig analytisk förmåga. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna, och producerar egna dokument av hög kvalitet. Du har också god språklig noggrannhet. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna intygas vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år. Start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa utrikesresor. Registerkontroll kan komma att genomföras på aktuell slutkandidat enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

Ansök senast den 5 februari 2024.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Katarina Hellström Thorsell, Enhetschef EU +46 70 182 55 58
Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner +46  70-180 69 38
Facklig representant SACO: Vilhelm Fritzon +46 70-106 32 91
Facklig representant ST: Helene Leander +46 70-183 52 12

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply